Bàn ghế học sinh thông minh chống gù, chống cận thương hiệu Hanover và iSmart. Sản phẩm cao cấp theo tiêu chuẩn EU. Giải pháp không gian học tập hoàn hảo.