Gía đỡ bàn phím được thiết kế chuyên biệt cho bàn đứng nâng hạ độ cao. Giá đỡ bàn phím gắn dưới mặt bàn đứng nâng hạ độ cao, cho phép người làm việc đứng không phải kê tay lên quá cao khi phải gõ phím. Hotline 08.9999.1800, D'ERGO Vietnam.