Gía đỡ bàn phím được thiết kế chuyên biệt cho bàn đứng nâng hạ độ cao. Giá đỡ bàn phím gắn dưới mặt bàn đứng nâng hạ độ cao, cho phép người làm việc đứng không phải kê tay lên quá cao khi phải gõ phím. Hotline 08.9999.1800, D'ERGO Vietnam. 


####


Bàn làm việc điều chỉnh độ cao

Bàn Làm Việc Đứng Tự Động Điều Chỉnh Độ Cao Flexispot (Lite - 2 Stages)Ghế văn phòng cao cấp

Ghế Văn Phòng Cao Cấp Ergonomic Office Chair Velar X04H-AL (Grey)