Giá đỡ CPU gắn bàn là bộ phận giúp cho việc treo CPU máy tính vào dưới mặt bàn một cách dễ dàng. Nó cho phép người dùng xoay 360 để có thể tiếp cận những cổng kết nối đằng sau cây máy tính dễ dàng. Mọi chi tiết xin liên hệ: 08.9999.1800, DERGO Vietnam - Nội thất cho sức khoẻ.

####