Các phụ kiện Ergonomics giúp tối ưu tư thế ngồi làm việc hiệu quả. Bao gồm các sản phẩm như: Tay đỡ màn hình, Giá treo màn hình, Giá để chân, Bàn nâng máy tính, Miếng lót kê chuột... Tất cả các sản phẩm đều bảo vệ sức khoẻ người ngồi làm việc, chống đau lưng, mỏi cổ vai gáy.