"lang":"vi"

Flash Sale

kết thúc sau
16
0
0
Ngày
:
12
0
0
GIờ
:
17
0
0
Phút
:
57
0
0
Giây
Giảm 25%
Trả góp 0%

3,650,000₫

4,850,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Mã C02 Giảm Thêm 1 Triệu
Giảm 31%
Trả góp 0%

4,900,000₫ - 7,250,000₫

7,350,000₫ - 10,400,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 20%
Trả góp 0%

5,900,000₫ - 8,250,000₫

7,250,000₫ - 10,300,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 25%
Trả góp 0%

7,900,000₫ - 10,550,000₫

9,550,000₫ - 14,000,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 10%
Trả góp 0%

19,950,000₫

22,100,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
VUIHED21 giảm 2tr  
Giảm 26%
Trả góp 0%

3,150,000₫

4,250,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Tặng set quà 500k
Giảm 27%
Trả góp 0%

3,050,000₫

4,150,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Tặng set quà 500k
Giảm 35%
Trả góp 0%

9,000,000₫

13,950,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 34%
Trả góp 0%

9,900,000₫

14,950,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 30%
Trả góp 0%

5,900,000₫

8,450,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 28%
Trả góp 0%

3,750,000₫

5,225,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
4HEALTH giảm 500.000đ
Giảm 34%
Trả góp 0%

7,950,000₫ - 10,350,000₫

12,025,000₫ - 15,145,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
GIÁ SỐC
Giảm 25%

790,000₫ - 2,450,000₫

1,050,000₫ - 3,200,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
KHTT Giảm thêm 30% (*)
Giảm 54%

549,000₫

1,190,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 41%

849,000₫

1,450,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 18%
Trả góp 0%

15,650,000₫ - 16,950,000₫

20,150,000₫ - 20,550,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Tặng set quà 500k
Giảm 26%

1,500,000₫ - 2,490,000₫

1,700,000₫ - 3,350,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 21%
Trả góp 0%

12,050,000₫ - 13,150,000₫

15,250,000₫ - 15,550,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Tặng set quà 500k
Giảm 22%
Trả góp 0%

2,100,000₫ - 4,450,000₫

2,680,000₫ - 5,730,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 20%
Trả góp 0%

14,550,000₫ - 15,650,000₫

18,150,000₫ - 18,450,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Tặng set quà 500k        
Giảm 21%
Trả góp 0%

2,900,000₫ - 5,250,000₫

3,660,000₫ - 6,710,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 20%
Trả góp 0%

5,900,000₫ - 8,250,000₫

7,250,000₫ - 10,300,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 29%
Trả góp 0%

2,990,000₫ - 6,190,000₫

4,271,000₫ - 8,771,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 25%
Trả góp 0%

6,000,000₫ - 9,650,000₫

8,100,000₫ - 12,550,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 21%
Trả góp 0%

6,800,000₫ - 9,450,000₫

8,600,000₫ - 13,050,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 28%
Trả góp 0%

4,900,000₫ - 8,650,000₫

6,370,000₫ - 12,320,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 26%
Trả góp 0%

5,900,000₫ - 8,550,000₫

7,160,000₫ - 11,610,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 25%
Trả góp 0%

7,900,000₫ - 10,550,000₫

9,550,000₫ - 14,000,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 10%
Trả góp 0%

19,950,000₫

22,100,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
VUIHED21 giảm 2tr  
Giảm 26%
Trả góp 0%

3,890,000₫ - 5,840,000₫

5,350,000₫ - 7,900,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 31%
Trả góp 0%

4,900,000₫ - 7,250,000₫

7,350,000₫ - 10,400,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 23%
Trả góp 0%

4,900,000₫ - 7,250,000₫

6,370,000₫ - 9,425,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 24%

1,950,000₫

2,550,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 27%
Trả góp 0%

3,050,000₫

4,150,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Tặng set quà 500k
Giảm 26%
Trả góp 0%

3,150,000₫

4,250,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Tặng set quà 500k
Giảm 22%

2,250,000₫ - 2,550,000₫

3,172,500₫ - 3,272,500₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 23%
Trả góp 0%

4,850,000₫

6,305,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 20%

2,490,000₫ - 2,790,000₫

3,486,000₫ - 3,486,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 30%
Trả góp 0%

5,900,000₫

8,450,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 28%
Trả góp 0%

3,750,000₫

5,225,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
4HEALTH giảm 500.000đ
Giảm 35%
Trả góp 0%

9,000,000₫

13,950,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 19%
Trả góp 0%

4,250,000₫

5,225,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
4HEALTH giảm 500.000đ
Giảm 34%
Trả góp 0%

9,900,000₫

14,950,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 21%
Trả góp 0%

5,900,000₫

7,500,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 9%
Trả góp 0%

6,500,000₫

7,150,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 25%
Trả góp 0%

13,500,000₫

17,950,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 23%
Trả góp 0%

4,350,000₫

5,655,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 21%
Trả góp 0%

7,250,000₫

9,200,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Quà Tặng trị giá 599k (*)
Giảm 23%
Trả góp 0%

7,450,000₫

9,685,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 23%
Trả góp 0%

5,700,000₫

7,410,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 23%
Trả góp 0%

8,250,000₫

10,725,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 9%
Trả góp 0%

5,650,000₫

6,215,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 21%
Trả góp 0%

6,900,000₫

8,750,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 28%
Trả góp 0%

12,950,000₫

17,950,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Quà tặng trị giá 599.000đ (*)
Giảm 25%
Trả góp 0%

18,450,000₫

24,600,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Quà tặng trị giá 599.000đ (*)
Giảm 26%
Trả góp 0%

13,729,000₫ - 14,489,000₫

19,068,000₫ - 20,257,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 33%
Trả góp 0%

19,878,000₫ - 20,978,000₫

29,218,000₫ - 34,329,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 31%
Trả góp 0%

3,990,000₫

5,750,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 25%
Trả góp 0%

5,950,000₫ - 7,850,000₫

7,950,000₫ - 9,850,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 13%
Trả góp 0%

9,950,000₫

11,450,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 15%
Trả góp 0%

14,900,000₫

17,500,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Quà tặng Trị giá 1.850.000đ (*)
Giảm 29%
Trả góp 0%

10,150,000₫ - 12,550,000₫

14,235,000₫ - 17,355,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 34%
Trả góp 0%

7,950,000₫ - 10,350,000₫

12,025,000₫ - 15,145,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
GIÁ SỐC
Giảm 23%
Trả góp 0%

5,950,000₫ - 8,350,000₫

7,735,000₫ - 10,335,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 13%
Trả góp 0%

9,950,000₫

11,450,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 19%

3,450,000₫

4,250,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 34%

2,400,000₫

3,650,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 27%
Trả góp 0%

9,850,000₫

13,490,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 24%

2,150,000₫

2,815,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 36%

4,950,000₫

7,735,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Giảm 34%
Giảm 63%

360,000₫

980,000₫

Cam kết giá luôn tốt nhất
Chúng tôi tự hào là đối tác chiến lược của hơn 100.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Góp phần kiến tạo không gian làm việc thông minh và đẳng cấp cho các doanh nghiệp

GÓC BÁO CHÍ

Tin mới nhất
2024-06-10
Trong suốt 24h của một ngày có đến ⅔  khoảng thời gian chúng ra dành ra để ngồi...
2024-05-22
Công thái học và y học có vẻ như là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, với công thái...
Hơn 1,000,000+
khách hàng tin dùng
5 năm bảo hành
chính hãng
Bảo trì trọn đời
sản phẩm
FREESHIP 63
tỉnh thành
Hệ thống Showroom
DERGO BÌNH THẠNH -TP.HCM
180 Trường Sa, P1, Bình Thạnh. (Headquarter)
DERGO BÌNH THẠNH -TP.HCM
180 Trường Sa, P1, Bình Thạnh. (Headquarter)
DERGO THỦ ĐỨC - TP.HCM
19 Đào Trinh Nhất, Linh Tây, Thủ Đức (đối diện Flora Novia Block A)
DERGO CẦU GIẤY - HÀ NỘI
19A Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy
ĐẠI LÝ THANH HÓA
02A84 đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hoá
DERGO BÌNH THẠNH -TP.HCM
180 Trường Sa, P1, Bình Thạnh. (Headquarter)
Có chỗ đỗ ô tô rộng
Giờ mở cửa: 8:30 - 20:30 (Từ T2 - CN)
Hotline: 08.9999.1600
DERGO THỦ ĐỨC - TP.HCM
19 Đào Trinh Nhất, Linh Tây, Thủ Đức (đối diện Flora Novia Block A)
Có chỗ đỗ ô tô rộng
Giờ mở cửa: 8:30 - 20:30 (Từ T2 - CN)
Hotline: 090.828.1600
DERGO CẦU GIẤY - HÀ NỘI
19A Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy
Có chỗ đỗ ô tô rộng
Giờ mở cửa: 8:00 - 20:00 (Từ T2 - CN)
Hotline: 08.9999.1800
ĐẠI LÝ THANH HÓA
02A84 đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hoá
Có chỗ đỗ ô tô rộng
Giờ mở cửa: (Gọi điện trước khi đến)
Hotline: 0978.226.228
HỆ THỐNG TRUNG TÂM NỘI THẤT THÔNG MINH DERGO VIỆT NAM
Kính mời quý khách hàng đến trải nghiệm và mua sắm!

DERGO Bình Thạnh - HCM

180 Trường Sa, P1, Q. Bình Thạnh

DERGO Thủ Đức - HCM

Khu vui chơi Terrazone, 19 Đào Trinh Nhất, P. Linh Tây, TP.Thủ Đức

DERGO Cầu Giấy - Hà Nội

19A, Trần Duy Hưng, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Hà Nội

Ngôn ngữ
Tiếng Việt
index Shop Showroom mess Tư vấn
Chat Zalo
Chat zalo
Gọi ngay
Gọi ngay